List Of School Toppers
Class:- 10TH
Class:- 12THDivyansh Tyagi

98.20 %
 

Ananya Gupta

97.80 %
 

Akansha

95.60 %
 

Keshav Agarwal

95.60 %
 

Keshav Agarwal

95.40 %
 

Abhinav Tyagi

95.20 %
 

Bhavana Chauhan

95.20 %
 

Shivansh Prakash Sharma

95.20 %
 

Mayank Saini

95.00 %
 

Nancy Katariya

95.00 %
 

Ann Maria

94.20 %
 

Priyanshi

94.20 %
 

Sakshi Agarwal

94.20 %
 

Rudraksh Agarwal

93.40 %
 

Vasu Agarwal

91.80 %
 

Shreyan Bhardwaj

91.40 %
 

Kushagra Chaudhary

91.00 %
 

Harshit Kharor

90.60 %
 

Riya Yadav

90.00 %
 


Tanya Singh

98.2 %
 

Mahesh Pal

95.40 %
 

Kanchi Garg

95.00 %
 

Simmi Deol

94.60 %
 

Tarun Chauhan

92.80 %
 

Aliza Mirza

90.60 %
 

Alina Choudhary

90.60 %
 

Daksh Yadav

90.60 %
 

Vasu Agrawal

90.40 %
 

Vanshita Khandelwal

90.20 %
 

Shivam Kumar

89.80 %
 

Vishal Chaudhary

89.60 %
 

Divyansh Garg

89.00 %